Una fundació per a fomentar l’ús de la llengua en el sistema comunicatiu valencià

La Fundació La Veu del País Valencià naix per ajudar a impulsar l’edició del mitjà digital d’actualitat Diari La Veu del País Valencià , i de la Revista d’informació i crítica literària La Veu dels Llibres, a través del nostre mecenatge gràcies a les persones que fan les seues aportacions a través de l’agermanament al projecte. La Fundació té el propòsit de donar suport i promoure els valors del valencianisme mediàtic, mitjançant la difusió i promoció de l’actualitat, Saber més…

La llei i la realitat social de I’ús del valencià als mitjans de comunicació social

La LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d ‘ús i ensenyament del valencià https://dogv.gva.es/datos/1983/12/01/pdf/1983_802514.pdf disposa en el seu Títol Tercer: “TÍTOL TERCER De I’ús del valencià als mitjans de comunicació social Article 25 El Consell de la Generalitat Valenciana vetllarà perquè el valencià tinga una adequada presència a les emissores de ràdio i televisió i altres mitjans de comunicació gestionats per la Generalitat Valenciana, o sobre els quals aquesta Llei tinga competencia, d’acord amb el Saber més…