Som un grup de persones vinculades al projecte comunicatiu en llengua pròpia del grup La Veu del País Valencià.

Ens hem marcat com a prioritat ajudar a impulsar l’edició del mitjà digital d’actualitat Diari La Veu del País Valencià, i de la Revista d’informació i crítica literària La Veu dels Llibres, a través del nostre mecenatge gràcies a les persones que fan les seues aportacions a través de l’agermanament al projecte.

La Fundació té el propòsit de donar suport i promoure els valors del valencianisme mediàtic, mitjançant la difusió i promoció de l’actualitat, la cultura, la lectura, la música i l’esport de la nostra terra, d’acord amb l’objectiu que consta en els nostres estatuts.

MISSIÓ

Convertir-nos en part activa de la societat valenciana donant suport al valencianisme mediàtic.

VALORS:

  • Els drets humans.
  • La Pau i la No-violència
  • La cultura, llengua i tradicions del País Valencià.
  • El medi ambient sostenible.

OBJECTIUS:

La Fundació té per objecte i fi exclusiu el foment de la llengua catalana/valenciana.

ACCIONS:

El desenvolupament de l’objecte de la Fundació s’efectuarà a través d’alguna de les formes següents d’actuació:

1.- Promocionar l’ús social del valencià en el sector de les TICs, la comunicació i

el periodisme.

2.- Assolir la igualtat lingüística i la recuperació plena del valencià en el sistema

comunicatiu valencià.

3.- Potenciar mitjans digitals i en paper editats en valencià i en clau valenciana que conformen el moviment del valencianisme mediàtic.

4.- Donar suport a l’edició de llibres en valencià de joves editorials valencianes.

5.- Ajudar a iniciatives digitals innovadores de continguts multimèdia i transmèdia en valencià.

6.- Contribuir a bastir el corredor mediàtic valencià-català-balear.

*Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, l’entitat denominada “FUNDACIÓ LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ DE LA COMUNITAT
VALENCIANA” amb el número 663V, classificada amb el caràcter cultural (30).