Persones físiques

Per donatius inferiors o fins a 250 euros, el percentatge de desgravació és del 80% per la part estatal.