Persones físiques

Per donatius inferiors o fins a 250 euros, el percentatge de desgravació és del 80% per la part estatal i del 20% per la part valenciana.